Adventskalenderkonkurranse

Kattenes adventskalenderkonkurranse

Siden vi i år har full kalender i nærområdet, og endatil har 24 ulike utleggere, vil vi i år lage til en konkurranse rundt adventskalenderen.

Det bør ikke komme som noen overraskelse på noen at konkurransens mål blir å finne og logge flest mulig av adventscachene. Slike konkurranser har vært arrangert andre steder i landet, og det har til tider gått hett for seg i FTF-jakten. Derfor blir reglene våre litt annerledes, og FTF atskillig mindre viktig.

Hos oss er det funn på publiseringsdatoen og de to neste dagene som gir uttelling. FTF-resultater brukes bare for å avgjøre rekkefølgen ved poenglikhet ellers. I tillegg er det visse ting som medfører maluspoeng.

De tre øverste på resultatlisten premieres med «overdådige» premier, og reglene er enkle:

 1. Alle tellende funn må være i tidsrommet fra 1. til 27. desember (3 dager etter siste luke).
 2. Status gjøres opp ved utløpet av 27. desember, så bare funn som er logget til da, vil telle.
 3. De tre første finnerne av en cache bes formulere seg slik i loggen at det ikke er tvil om vedkommende var FTF, STF eller TTF. Ved fravær av dette, brukes loggrekkefølgen på gc.com.
 4. Utlegging av adventscache gir 10 poeng (tilsvarende funn på publiseringsdato).
 5. Funn av adventscache gir 5 poeng. Dersom det publiseres flere fysiske Julestri(l)-cacher som gjelder for samme dato, er det bare den det først blir logget funn på, som gir poeng i konkurransen.
 6. Funn på publiseringsdato gir 5 tilleggspoeng.
 7. Funn 1 og 2 dager etter publisering gir hhv. 3 og 1 tilleggspoeng. Dersom cachen blir publisert etter kl. 23, teller hele neste dag som publiseringsdag poengmessig.
 8. FTF, STF og TTF gir hhv. 5, 3 og 1 bonuspoeng.
 9. Vi gir bare bonuspoeng for FTF, STF og TTF til ett nick per kalendercache. Hvis to eller flere nick velger å logge «Co-FTF», får ingen av de involverte nickene bonuspoeng.
 10. For eventer gis det ikke bonus- eller tilleggspoeng.
 11. Ved poenglikhet brukes bonuspoeng til å avgjøre rekkefølgen.
 12. Ved bonuspoenglikhet brukes først antall FTF-er, dernest STF-er og til slutt TTF-er til å avgjøre rekkefølgen.
 13. Ved fortsatt poenglikhet avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.
 14. Arrangørene vil delta i konkurransen, men vil ikke premiere seg selv. Dersom arrangørene ender på en premiert plass, forskyves den aktuelle og eventuelle etterfølgende premier nedover resultatlisten. We’re in it for the glory.
 15. Rapporter om «urent spill» fra medcachere medfører malus/sympati etter følgende regler:
  1. Besittelse av koordinater før publisering: 50 maluspoeng.
  2. Bilforseelser:
   1. Fartsovertredelse: 30 maluspoeng.
   2. Etterlating av bakenforkjørende medcacher i lyskryss ved å stoppe på grønt og kjøre på gult før rødt: 20 maluspoeng.
   3. Forbikjøring av medcacher: 10 maluspoeng.
   4. Tuting på forankjørende medcacher: 1 maluspoeng per tut eller per sekund med tuting.
  3. Fartsovertedelser til fots på vei til stedet: 1 maluspoeng.
  4. Spionasje mot utleggere for å oppnå et fortrinn: 50 maluspoeng.
  5. Høflighet/folkeskikk
   1. Unnlatt å hilse tilbake til medcacher i felten: 5 maluspoeng.
    1. Hvis medcacheren var ukjent: 5 sympatipoeng.
  6. Obstruksjon
   1. Blending
    1. 10–50 lumen: 5 maluspoeng.
    2. 50–250 lumen: 10 maluspoeng.
    3. 250+ lumen: 25 maluspoeng.
    4. Den blendede mottar tilsvarende antall sympatipoeng.
   2. Fastbinding av medcacher
    1. Sammenknytting av lisser: 10 maluspoeng; offeret: 10 sympatipoeng.
    2. Fastbinding til tre: 20 maluspoeng; offeret gis 20 sympatipoeng.
     1. Hvis «arrestanten» ikke løslates etterpå: 1000 maluspoeng og ditto sympatipoeng til den bundne.
   3. Sklitakling:50 maluspoeng.
    1. Hvis resultatet ble bruddskader: diskvalifikasjon; pasienten får 100 sympatipoeng.
   4. Urent mel i posen
    1. Servering av forgiftede pepperkaker: 5 maluspoeng per offer.
    2. Servering av muggen gløgg: 10 maluspoeng per offer.
    3. Helling av gløgg/kaffe i drivstofftank: 25 maluspoeng + verkstedsregning.
     1. Hvis det viste seg å være egen bil: 50 sympatipoeng.
  7. Villedning av medcachere: 10 maluspoeng.
   1. I felt: Hvis man gikk i samme felle selv: 5 sympatipoeng.
   2. I felt: Hvis man oppnådde en fordel: +5 maluspoeng (15 tilsammen).
   3. På Snakkis: +10 maluspoeng (20 tilsammen) (overlegg).
  8. Logging i feil ende av loggen, hvorpå nestemann feilaktig tror vedkommende er FTF: 25 maluspoeng; den snytte FTF-eren: 10 sympatipoeng.
  9. Logging online uten fysisk logg: 30 maluspoeng.
  10. «TFTC»-logg online (under 5 ord): 5 maluspoeng.
  11. Knuffing
   1. Når knuffingen resulterer i at knufferen oppnår flere poeng enn den knuffede: 10 maluspoeng.
  12. Bestikkelser av arrangørene: 0,1–100 bonuspoeng, fastsettes etter arrangørens skjønn, avhengig av bestikkelsens art.
  13. Hvis utlegger er til stede ved cachen: 5 bonuspoeng.
   1. Hvis det serveres gløgg: 10 bonuspoeng.
   2. Hvis det serveres annen varm drikke: 5 bonuspoeng.
   3. Hvis det serveres pepperkaker: 5 bonuspoeng.
   4. Hvis det serveres hjemmebakst: 10 bonuspoeng.
  14. Hvis det er et event, og eventholderen ikke er til stede: 50 maluspoeng.
  15. Arrangørene kan innføre flere regler for bonus-/malus-/sympatipoeng dersom det viser seg nødvendig for å oppnå rettferdighet.
  16. Fair play
   1. Hvis en geocacher må avbryte igangsatt cacheleting i felt for å ta seg av kriser utenom geocachingen, tildeles 10 sympatipoeng. Punkt 15 e bortfaller i slike tilfeller.
   2. Dersom en geocacher foreslår og får gjennom innføring av en ny regel: 5 bonuspoeng.
    1. Hvis regelen umiddelbart gagner en selv: 5 maluspoeng.
    2. Hvis regelen umiddelbart gagner andre: 5 sympatipoeng.
 16. Rapporter om urent spill sendes arrangørene, med alle fremskaffbare bevis/vitneprov vedlagt. Rapportens legitimitet avgjøres skjønnsmessig og uomtvistelig av arrangørene, og en sammenfatning av rapporten,
  inkludert arrangørens dom, vil bli offentliggjort.
 17. Maluspoengene trekkes fra eventuelle bonuspoeng først, deretter fra poengene. Negative poengsummer er fullt mulig, og ikke å trakte etter.
 18. Sympatipoeng legges til bonuspoengene.

Definisjoner

 • FTF betyr «First to find» (eng.). Dette er det nicket som finner og logger cachen først. Det refererer aldri til noe annet ordenstall enn første (1.).
 • STF betyr «Second to find» (eng.). Dette er det nicket som finner og logger cachen som nummer to. Det refererer aldri til noe annet ordenstall enn andre (2.).
 • TTF betyr «Third to find» (eng.). Dette er det nicket som finner og logger cachen som nummer tre. Det refererer aldri til noe annet ordenstall enn tredje (3.).

Løpende oppdatert resultatliste finner du  her

På Haugalandet har de sin helt egen, unike konkurranse i forbindelse med HJul 2012: http://www.thomfre.net/hjul-2012/konkurranse/

5 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *