Regler

 

Kattenes adventskalenderkonkurranse 2013

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer i år også en konkurranse rundt adventscachene.

Det bør ikke komme som noen overraskelse på noen at konkurransens mål blir å finne og logge flest mulig av adventscachene. Slike konkurranser har vært arrangert andre steder i landet, og det har til tider gått hett for seg i FTF-jakten. Derfor blir reglene våre litt annerledes, og FTF atskillig mindre viktig.

Hos oss er det funn på publiseringsdatoen og de to neste dagene som gir uttelling. FTF-resultater brukes bare for å avgjøre rekkefølgen ved poenglikhet ellers. I tillegg er det visse ting som medfører maluspoeng.

Vi kommer også i år til å skille mellom teamnick og «singelnick», og hvis ditt nick ikke tydelig gjenspeiler om det er team eller ei, bør du sende oss en beskjed om det.

De tre øverste på resultatlisten premieres med i det minste et diplom, og reglene er enkle:

 1. Alle tellende funn må være i tidsrommet fra 1. til 27. desember (3 dager etter siste luke).
 2. Status gjøres opp ved utløpet av 27. desember, så bare funn som er logget til da, vil telle.
 3. De tre første finnerne av en cache bes formulere seg slik i loggen at det ikke er tvil om vedkommende eventuelt var FTF, STF eller TTF. Ved fravær av dette, brukes loggrekkefølgen på geocaching.com.
 4. Arrangørene vil delta i konkurransen, men vil ikke premiere seg selv. Dersom arrangørene ender på en premiert plass, forskyves den aktuelle og eventuelle etterfølgende premier nedover resultatlisten.
 5. Poengberegning
  1. Poeng beregnes etter følgende regler.
   1. Funnpoeng. Dette er det som primært avgjør resultatet.
    1. Utlegg: 10 poeng
    2. Funn: 5 poeng
    3. Funn på publiseringsdato: 5 tilleggspoeng
    4. Funn dagen etter publisering: 3 tilleggspoeng
    5. Funn 2 dager etter publisering: 1 tilleggspoeng
   2. Bonuspoeng. Enkelte ting kan gi bonuspoeng.
    1. FTF: 5 bonuspoeng
    2. STF: 3 bonuspoeng
    3. TTF: 1 bonuspoeng
    4. Utleggers tilstelninger ved nullpunkt
     1. Servering av gløgg: 10 bonuspoeng
     2. Servering av annen varm drikke: 5 bonuspoeng
     3. Servering av pepperkaker: 5 bonuspoeng
     4. Servering av hjemmebakst: 10 bonuspoeng
    5. Bestikkelser av arrangørene: 0,1–1000 bonuspoeng, fastsettes etter arrangørens skjønn, avhengig av bestikkelsens art og formål.
    6. Forslag om ny regel som tas til følge og innføres: 5 bonuspoeng
   3. Maluspoeng. Mange ting kan gi maluspoeng. Hvis arrangørene mottar rapporter om urent spill, vil rapporten skjønnsmessig og uomtvistelig behandles av arrangørene, som deretter treffer nødvendige tiltak poengmessig.
    1. Bilforseelser:
     1. Fartsovertredelse: 30 maluspoeng
     2. Etterlating av bakenforkjørende medcacher i lyskryss ved å stoppe på grønt og kjøre på gult før rødt: 20 maluspoeng
     3. Forbikjøring av medcacher som kjører annen bil: 10 maluspoeng
     4. Kjøring med bil eller annet motorkjøretøy i strid med skilting på stedet, lover, forskrifter eller sunt bondevett: 100 maluspoeng
    2. Fartsovertredelser til fots på vei til stedet: 1 maluspoeng
    3. Spionasje mot utleggere for å oppnå et fortrinn: 50 maluspoeng
    4. Unnlatt å hilse tilbake til medcacher i felten: 5 maluspoeng
    5. Blending. 1 maluspoeng per 10 lumen man blir blendet med, i over et halvt sekund. Altså gir 1000 lumen 100 maluspoeng.
    6. Immobilisering
     1. Sammenknytting av lisser: 10 maluspoeng.
     2. Fastbinding til tre: 20 maluspoeng
        Hvis «arrestanten» ikke løslates etterpå

      : 1000 maluspoeng

    7. Sklitakling: 50 maluspoeng
     1. Hvis resultatet ble bruddskader: Diskvalifikasjon
    8. Urent mel i posen
     1. Servering av forgiftede pepperkaker: 25 maluspoeng per offer
     2. Servering av muggen gløgg: 30 maluspoeng per offer
     3. Helling av gløgg/kaffe i drivstofftank: 2500 maluspoeng + verkstedsregning
    9. Villedning av medcachere i felt: 10 maluspoeng
    10. Villedning av medcachere på chat: 20 maluspoeng (overlegg)
    11. Logging i feil ende av loggen, hvorpå nestemann feilaktig tror vedkommende er FTF: 25 maluspoeng
    12. Logging online uten fysisk logg: 50 maluspoeng
    13. «TFTC»-logg online (under 5 ord): 25 maluspoeng
    14. Knuffing som resulterer i at poengfordeling blir annerledes: 10 maluspoeng
    15. Arrangør fraværende på eget event: 50 maluspoeng
    16. Forslag om ny regel som tas til følge og innføres, hvorpå regelen umiddelbart gagner en selv: 5 maluspoeng
    17. Etterlating av cache i forringet tilstand: 25 maluspoeng
    18. Overlagt feildatering/tidsangivelse i logg: 15 maluspoeng
   4. Sympatipoeng. Enkelte ting som medfører maluspoeng, involverer av og til et offer, som da vil motta sympatipoeng. Sympatipoeng teller på samme måte som bonuspoeng.
    1. Ved maluspoeng for å ha unnlatt å hilse på en medcacher, men man ikke kjente vedkommende fra før: 5 sympatipoeng
    2. Ved blending: 1 sympatipoeng per 10 lumen man ble blendet med i over et halvt sekund.
    3. Offer for sammenknytte lisser: 10 sympatipoeng
    4. Offer for fastbinding til tre: 20 sympatipoeng
    5. Offer for fastbinding til tre og ikke løslatt etterpå: 1000 sympatipoeng
    6. Bruddskader som følge av sklitakling: 100 sympatipoeng
    7. Selvforskyldt gløgg/kaffe på drivstofftank: 50 sympatipoeng
    8. Feilaktig trodd at man var FTF fordi førstefinner logget i feil ende av loggen: 10 sympatipoeng
    9. Forslag om ny regel som tas til følge og innføres, hvorpå regelen umiddelbart gagner andre: 5 sympatipoeng
  2. Bonuspoeng for FTF/STF/TTF gis bare til ett nick per kalendercache. Hvis to eller flere nick velger å logge «Co-FTF», får ingen av de involverte nickene bonuspoeng.
  3. For eventer gis det ikke bonus- eller tilleggspoeng.
  4. Ved poenglikhet brukes bonuspoeng til å avgjøre rekkefølgen.
  5. Ved bonuspoenglikhet brukes først antall FTF-er, dernest STF-er og til slutt TTF-er til å avgjøre rekkefølgen.
  6. Ved fortsatt poenglikhet avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.
  7. Dersom det publiseres flere fysiske Julestri(l)-cacher som gjelder for samme dato, er det bare den det først blir logget funn på, som gir poeng i konkurransen.
  8. Arrangørene kan innføre flere regler for bonus-/malus-/sympatipoeng dersom det viser seg nødvendig for å oppnå rettferdighet.
  9. Maluspoengene trekkes fra eventuelle bonuspoeng først, deretter fra poengene. Negative poengsummer er fullt mulig, og ikke å trakte etter.
  10. Sympatipoeng legges til bonuspoengene.
  11. ? (Denne regelen er hemmelig, og offentliggjøres kanskje ved premieringsseansen)

 

Definisjoner:

 • FTF betyr «First to find» (eng.). Dette er det nicket som finner og logger cachen først. Det refererer aldri til noe annet ordenstall enn første (1.).
 • STF betyr «Second to find» (eng.). Dette er det nicket som finner og logger cachen som nummer to. Det refererer aldri til noe annet ordenstall enn andre (2.).
 • TTF betyr «Third to find» (eng.). Dette er det nicket som finner og logger cachen som nummer tre. Det refererer aldri til noe annet ordenstall enn tredje (3.).

 

Løpende oppdatert resultatliste finner du her

 

 

19 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *